Hallo, zin om oefeningen te maken?  Kies welk vak je wil oefenen en klik op de programmanaam  (3de kolom).
J
e komt dan
rechtstreeks op de oefenpagina !  DRUK OP F11 OM JE SCHERM GROTER TE MAKEN!
Helemaal rechts (laatste kolom) vind je de startpagina van de  gelinkte website:
daar vind je wie de oefenpagina maakte.
De links in lichtgrijs zijn voorlopig offline.
Deze pagina mag op geen enkele manier (deels of volledig) gekopieerd worden.
Wil je deze pagina gebruiken in jouw website, dan kan dit enkel door een link te maken naar www.oefenstof.be.
(wet van 30 juni 1994 betreffende auteursrecht en naburige rechten: bescherming van databanken)www.oefenstof.be

      
          lezen          luisteren          spelling          stellen

          taalbeschouwing          taalschat          varia
  

TAAL VARIA OP 1 PAGINA ALLE LEERDOMEINEN 1 online scholengroep Rivierenland
TAAL VARIA OP 1 PAGINA ALLE LEERDOMEINEN 2 online Kath. Basisschool Geel
TAAL VARIA OP 1 PAGINA ALLE LEERDOMEINEN 3 online De Springplank: totaalpakket
voor zesde leerjaar
TAAL VARIA bovenbouw
(beperkt toegankelijk)
ALLE LEERDOMEINEN 4 online PCB De Rank Schoonhoven
TAAL VARIA alle leerjaren digitale school online digitale school
TAAL VARIA alle leerjaren Kidzz online Kidzz voor coole rakkers
TAAL VARIA bovenbouw spelling, woord- en zinsontleding online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
TAAL tempo met taal woorden natypen online www.onlineklas.nl
lezen begrijpend lezen De moskee online http://users.pandora.be/kabaja
lezen begrijpend lezen Een vreemd verhaal online http://users.pandora.be/kabaja
lezen begrijpend lezen Harry Potter online http://users.pandora.be/kabaja
lezen begrijpend lezen ijsbrekers online http://users.pandora.be/kabaja
lezen begrijpend lezen sleutelwoorden,
verwijswoorden,
signaalwoorden
online http://users.pandora.be/kabaja
lezen zinnen ordenen Verhaaltje online http://users.pandora.be/kabaja
lezen begrijpend lezen Vesalius online http://users.pandora.be/kabaja
begrijpend lezen Wie het laatst lacht online http://users.pandora.be/kabaja
         
spelling VARIA verscheidene soorten oefeningen 1 online http://www.cambiumned.nl/
spelling VARIA verscheidene soorten oefeningen 2 online http://www.cambiumned.nl/
spelling werkwoorden: varia werkwoorden online www.passito.be
spelling werkwoorden tegenwoordige tijd online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
spelling werkwoorden verleden tijd online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
spelling werkwoorden voltooid deelwoord online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
spelling werkwoorden alles door elkaar online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
spelling werkwoorden downloadpagina: varia download www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
spelling open en gesloten lettergreep a - e - i - o - u ? online http://www.devirtueleklas.eu
spelling oefeningen spelling afgeleide woorden online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling au of ou online http://users.pandora.be/kabaja
spelling au of ou au of ou ?
Invuloefening. (moeilijk)
online http://www.devirtueleklas.eu
werkwoordspelling dd - d - dt - t - tt ? online http://www.devirtueleklas.eu
spelling werkwoordspelling dd-d-dt-t-tt ? online http://www.devirtueleklas.eu
spelling werkwoordspelling dd-d-dt-t-tt ? online http://www.devirtueleklas.eu
spelling oefeningen spelling de verleden tijd online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling deelteken
bij voltooid deelwoord
online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling het voltooid deelwoord online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling homoniemen online http://users.pandora.be/kabaja
spelling homoniemen invullen homoniemen ! online http://www.devirtueleklas.eu
spelling i-ie-y-ei-ij i-ie-y-ei-ij ? http://www.devirtueleklas.eu
spelling oefeningen spelling spelling hoofdletters
en leestekens
online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling spelling:
meervouden op ie
online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling spelling: c, k, s, cc of t http://users.pandora.be/kabaja
spelling ss-s-z-c-sc ss - s - z - c -sc ? online http://www.devirtueleklas.eu
spelling thema 11:
werkwoorden in de v.t.
thema 11: werkwoorden
in verleden tijd
online http://www.digilife.be/springplank
spelling oefeningen spelling verkleinwoorden online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling vreemde woorden online http://users.pandora.be/kabaja
spelling werkwoorden werkwoordspelling:
tt en vt.
online http://www.learnonline.nl
spelling oefeningen spelling werkwoordsspelling online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling werkwoordsspelling 2 online http://users.pandora.be/kabaja
spelling oefeningen spelling zoek de fout 2 online http://users.pandora.be/kabaja
         
taalbeschouwing VARIA verscheidene soorten oefeningen 1 online www.onlineklas.nl
taalbeschouwing VARIA: zinnen ontleden verscheidene soorten oefeningen 2 online www.cambiumned.nl
taalbeschouwing VARIA: woordontleding verscheidene soorten oefeningen 3 online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing alfabetisch rangschikken alfabetisch rangschikken http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing woordsoorten benoem deze woorden online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing voorwerpen duid het voorwerp aan online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing infinitief infinitief of niet online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing ww. gez. - ond. lesje 1 online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing ww. gez. - ond. lesje 2 online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing ww. gez. - ond. lesje 3 online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
zinnen opbouwen maak een goede zin online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing zinnen opbouwen maak een goede zin online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing allerlei oefeningen en uitleg rond woorden, woordsoorten en zinnen oefeningen op werken
met zinnen
online http://members.lycos.nl/mbc
/nedlokgrammatica.html
taalbeschouwing persoonsvorm taak 1 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 10 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 2 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 3 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 4 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 5 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 6 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 7 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 8 pv. www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing persoonsvorm taak 9 pv. online www.nederlandswebsite.nl
(Het Stromenland)
taalbeschouwing taalfouten taalfout 1 online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing thema 11: bepalingen thema 11: bepalingen online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 11: ww. gez.
en nw. gez.
thema 11: gezegde online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 11: signaalwoorden thema 11:
signaalwoorden
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 11: voorwerpen en bepalingen thema 11:
voorwerpen
en bepalingen
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 12: gezegde thema 12: gezegde online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 12: zinnen ontleden thema 12: ontleden online http://www.digilife.be/springplank
thema 12:
voorwerpen en bepalingen
thema 12: voorwerpen
en bepalingen
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 12:
bijvoeglijk naamwoord
thema 12:
Bijvoeglijk naamwoord
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 12:
z.n. en werkwoorden
thema 12:
zelfstandige naamwoorden
en werkwoorden
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 12:
zinnen ontleden
thema 12:
zinnen ontleden
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 14: vragende en mededelende zinnen thema 14: vragende
en mededelende zinnen
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 15: onderwerp thema 15 : onderwerp online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 16:
werkwoorden en ond.
thema 16 : werkwoorden
en onderwerp
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 17:
voorwerpen en bepalingen
thema 17 : voorwerpen
en bepalingen
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 2: het onderwerp thema 2: het onderwerp online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 6: het voorwerp thema 6: voorwerpen online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 7: zelfstandige naamwoorden thema 7: zelfstandige
naamwoorden
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 7: soorten woorden thema 7:
soorten woorden
http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 9: afleidingen thema 9: afleidingen online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 9: bepalingen thema 9: bepalingen online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 9: persoonsvorm thema 9: persoonsvorm online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 9: vraagwoorden thema 9: vraagwoorden online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing thema 9: ww. gez.
en nw. gez.
thema 9:
werkwoordelijk en
naamwoordelijk gezegde
online http://www.digilife.be/springplank
taalbeschouwing zinnen welk soort zin is het? online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing zinsdelen zinnen, zinsdelen,
woordsoorten
online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing zinsdelen zinsdelen benoemen online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing voltooid deelwoord zoek
het voltooid deelwoord
online http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing bepalingen zoek de bepalingen http://users.pandora.be/kabaja
taalbeschouwing persoonsvorm zoek de pv online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat spreekwoorden Cryptische
spreekwoorden
online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat samenstellingen Samenstellingen 1 online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat samenstellingen Samenstellingen 2 online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat thema 1: plechtig of gewoon taalgebruik thema 1: plechtig
of gewoon taalgebruik
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 1: zegswijzen thema 1: zegswijzen online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 11: kruiswoordraadsel thema 11:
kruiswoordraadsel
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 12: rijmwoorden thema 12: rijmwoorden... online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 15: woordsoorten thema 15 :
woordsoorten
online http://www.digilife.be/springplank
thema 16:
kruiswoordraadsel filmtaal
thema 16 : filmtaal online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 17:
spreekwoorden aanvullen
thema 17:
spreekwoorden aanvullen
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 17:
spreekwoorden verklaren
thema 17:
spreekwoorden verklaren
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 2: kruiswoordraadsel thema 2: woordjes online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 3: kruiswoordraadsel over het milieu thema 3: natuurraadsel online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 6: spreekwoorden thema 6:
spreekwoorden
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 9: afleidingen en samenstellingen thema 9: afleidingen
en samenstellingen
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 9: plechtig of gewoon taalgebruik thema 9: plechtig
of gewoon taalgebruik
online http://www.digilife.be/springplank
taalschat thema 9: tegengestelde thema 9: tegengestelde online http://www.digilife.be/springplank
taalschat vergelijkingen Vergelijkingen online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat verzamelnamen Verzamelnamen online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat synoniemen Welk woord
hoort er niet bij?
http://users.pandora.be/kabaja
taalschat woordbetekenis Woordbetekenis online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat tegengestelden woordenschat:
tegengestelden
online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat voorzetsel zoek
het juiste voorzetsel
online http://users.pandora.be/kabaja
taalschat   Zoek de vrouw! online http://users.pandora.be/kabajawww.oefenstof.be

      
     bewerkingen          getallenkennis          meetkunde          metend rekenen
  
     probleemoplossend denken         varia
  

WISKUNDE ALGEMEEN ALLE LEERDOMEINEN 1 online scholengroep Rivierenland
WISKUNDE ALGEMEEN ALLE LEERDOMEINEN 2 online Kath. Basisschool Geel
WISKUNDE ALGEMEEN ALLE LEERDOMEINEN 3 online http://www.fi.uu.nl/rekenweb/
rekenmaar/leerlingen/
WISKUNDE VARIA alle leerjaren digitale school online digitale school
WISKUNDE VARIA alle leerjaren Kidzz online Kidzz voor coole rakkers
bewerkingen hoofdrekenen met vogelpiek Barney online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofrekenen, schatten, verhoudingen Blauwe Machine online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen breuken: de 4 bewerkingen breuken: + - x : online http://www.breukenoefenen.nl/
cijferen cijferen online http://users.pandora.be/kabaja
bewerkingen evenredigheid evenredigheid online http://users.pandora.be/kabaja
bewerkingen spelen met de 4 bewerkingen getallenmachine online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen hoofdrekenen online http://users.pandora.be/kabaja
bewerkingen hoofdrekenen hoofdrekenen 2 online http://users.pandora.be/kabaja
bewerkingen breuken in kaart online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen kapotte rekenmachine online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen: vermenigvuldigen kikker online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen in alle richtingen magisch vierkant online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen quotiŽnt quotiŽnt schatten http://users.pandora.be/kabaja
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen spel24 online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen tafels tafelgetallen online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen toverboek online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen hoofdrekenen: 4 bewerkingen oefenen vallende sommen online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen verdelen verdelen online http://users.pandora.be/kabaja
tafels vijf op een rij online http://www.fi.uu.nl
bewerkingen winst en verlies winst en verlies online http://users.pandora.be/kabaja
getallenkennis natuurlijke getallen functie van een getal online www.oefenstof.be
getallenkennis breuk, kommagetal, procent breuk, kommagetal, % online www.oefenstof.be
getallenkennis breuken breuken ordenen online http://users.pandora.be/kabaja
getallen gebroken getallen online http://users.pandora.be/kabaja
getallenkennis getalpatronen gekhuis online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis decimale getallen getallen ordenen online http://users.pandora.be/kabaja
getallenkennis getalpatronen Han's huis online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis kleurpatronen kettingrijgen online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis spelen met getallen kraak de code online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis deelbaarheid kraak de kluis online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis deelbaarheid lampenfabriek online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis percent, breuk,
decimaal getal
percent, breuk,
decimaal getal
online http://users.pandora.be/kabaja
getallenkennis rekentaal rekentaal http://www.sintdenijs.be
getallenkennis Romeinse cijfers Romeinse cijfers online http://users.pandora.be/kabaja
getallenkennis romeinse cijfers Romeinse cijfers
tot 10 kunnen
lezen en schrijven
online http://www.devirtueleklas.eu
getallenkennis deelbaarheid door 60 taart online http://www.fi.uu.nl
getallenkennis breuken en kommagetallen werken met breuken
en decimale getallen
online http://www.devirtueleklas.eu
meetkunde figuren figuren online http://users.pandora.be/kabaja
meetkunde ruimtelijk oriŽnteren: spelen met spiegels het zonnetje
in huis halen
online http://www.fi.uu.nl
meetkunde driehoeken kenmerken
van driehoeken
online http://users.pandora.be/kabaja
meetkunde plattegrond: varen met een boot koers online http://www.fi.uu.nl
lichamen lichamen online http://users.pandora.be/kabaja
meetkunde lijnen,figuren lijnen en figuren online http://users.pandora.be/kabaja
meetkunde richting mini-golf online http://www.fi.uu.nl
meetkunde mozaÔeken maken met vlakke figuren mozaÔek online http://www.fi.uu.nl
meetkunde bouwsels maken: driedimensioneel nabouwen online http://www.fi.uu.nl
meetkunde robot laten stappen door graden op te geven robot online http://www.fi.uu.nl
meetkunde ruimtelijke oriŽntatie: vaar je mee? schateiland online http://www.fi.uu.nl
meetkunde spiegelingen spiegel online http://www.fi.uu.nl
meetkunde vlakke figuren ster online http://www.fi.uu.nl
meetkunde sterren tekenen sterren maken online http://www.fi.uu.nl
meetkunde tegelpatronen tegels leggen http://www.fi.uu.nl
meetkunde vierhoeken vierhoeken online http://users.pandora.be/kabaja
meetkunde patronen maken in driedimensionaal bewegend vlak vlakjes klikken online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen varia Kidzz online Kidzz voor coole rakkers
metend rekenen inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen omrekenoefeningen online http://users.skynet.be/thiran/
rekentaal
metend rekenen inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen allerlei maateenheden online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen gewichten ballon met gewichten online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen ruimtelijke oriŽntatie bouwen met blokken online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen ontwikkeling van ruimtefiguren bouwplaten online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen dingen verdelen eerlijk verdelen online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen wegen en gewichten fruitpuzzels online http://www.fi.uu.nl
gemiddelde snelheid gemiddelde snelheid online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen gemengde oefeningen gemengde oefeningen online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen allerlei leuke opdrachten bij de avonturier Gulliver Gulliver online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen ruimtefiguren: driedimensioneel bouwen huisjes bouwen online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen ruimtelijke oriŽntatie: ruimtefiguren huisjes draaien online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen inhoudsmaten inhoudsmaten online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen wegen en gewichten kippenpuzzels online http://www.fi.uu.nl
metend rekenen ken jij de maateenheden? maten schatten online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen oppervlaktematen oppervlaktematen online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen schaalberekening schaalberekening online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen schatoefeningen schatten http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen tijdsmaten tijdsmaten online http://users.pandora.be/kabaja
metend rekenen hoe werkt zonne-energie? zonne-energie online http://www.fi.uu.nl
probleem-
oplossend denken
ongelijke verdeling ongelijke verdeling online http://users.pandora.be/kabajawww.oefenstof.be
WO VARIA OP 1 PAGINA ALLE LEERDOMEINEN 1 online scholengroep Rivierenland
WO VARIA OP 1 PAGINA verschillende leerdomeinen op 1 pagina online Kath. Basisschool Geel
WO VARIA alle leerjaren digitale school online digitale school
WO VARIA alle leerjaren klik op 1 van de leergebieden online Kidzz voor coole rakkers
         
medemens veilig en verantwoord internetten een paar interessante websites online  
medemens kaas maken hoe wordt kaas
gemaakt? 3de graad
online http://www.devirtueleklas.eu
medemens beroepen bij het thema bouwen steen op steen ! Zij die
helpen met het bouwen
van een huis.
online http://www.devirtueleklas.eu
         
natuur thema bos bomen en hun benaming online http://www.devirtueleklas.eu
natuur de weg van de melk de weg van de melk online http://www.devirtueleklas.eu
natuur diersoorten diersoorten online http://users.pandora.be/kabaja
vogels van bij ons enkele grotere vogels
dicht bij huis !
online http://www.devirtueleklas.eu
natuur zangvogels van bij ons enkele zangvogels
van bij ons ! 
online http://www.devirtueleklas.eu
natuur zoetwatervissen van bij ons enkele zoetwatervissen
in Vlaamse rivieren
en waters
online http://www.devirtueleklas.eu
natuur het leven in de Noordzee het leven in de Noordzee online http://www.devirtueleklas.eu
natuur het koolwitje:
van eitje tot vlinder
het leven van
een koolwitje
online http://www.devirtueleklas.eu
natuur namen van insecten invullen deel 1 insecten 1 online http://www.devirtueleklas.eu
natuur namen van insecten invullen deel 2 insecten 2 online http://www.devirtueleklas.eu
natuur levende wezens op het strand levende wezens
op het strand
online http://www.devirtueleklas.eu
natuur kruiswoordraadsel over milieu milieu online http://users.pandora.be/kabaja
natuur schelpen uit de zee schelpen uit de zee online http://www.devirtueleklas.eu
natuur strandvondsten strandvondsten http://www.devirtueleklas.eu
natuur vlindersoorten vlindersoorten online http://www.devirtueleklas.eu
natuur voedsel uit de Noordzee voedsel uit de Noordzee online http://www.devirtueleklas.eu
natuur vogels van bij ons vogels van bij ons online http://users.pandora.be/kabaja
natuur memory over de lente voorjaarsmemory online http://www.fi.uu.nl
natuur water water online http://www.droppiewater.nl
natuur zeezoogdieren herkennen zeezoogdieren online http://www.devirtueleklas.eu
natuur zout uit water halen zout uit water halen online http://www.devirtueleklas.eu
         
ruimte BelgiŽ en Europa Europoppets: allerlei over BelgiŽ en Europa online www.europoppets.be
ruimte Europa en de wereld Topomania: allerlei over Europa en de wereld online www.dadsproject.com
ruimte Europa en BelgiŽ: alles wat met deze leerstof te maken heeft: online oef., kaarten, ... Kinderpleinen:
BelgiŽ en Europa
online www.kinderpleinen.nl/
showPlein.php
ruimte website van de Europese Commissie (met quiz!) Europese commissie online http://ec.europa.eu/belgium/
index_nl.htm
ruimte het reliŽf bergvormen herkennen
en benoemen
online http://www.devirtueleklas.eu
ruimte de planeten de planeten online http://users.pandora.be/kabaja
galgje
met woorden over de ruimte
ruimte online http://users.pandora.be/kabaja
ruimte BelgiŽ: provincies, hoofsteden en rivieren BelgiŽ online http://www.onlineklas.nl
ruimte vlaggen herkennen vlaggen online http://www.devirtueleklas.eu
ruimte weerselementen en hun meetinstrumenten weerinstrumenten online http://users.pandora.be/kabaja
ruimte zonnequiz zonnequiz online http://users.pandora.be/kabaja
heelal: overzicht van de planeten 
(goed begrijpbare site)
planeten online http://www.techna.nl
ruimte heelal: 
reis door ons zonnestelsel
planeten online http://users.skynet.be/sky03361
ruimte heelal: zet de planeten
in de juiste volgorde
planeten online http://www.techna.nl
ruimte heelal planeten http://users.pandora.be/kabaja
ruimte welke vlag hoort
bij welk land?
vlaggen online http://www.devirtueleklas.eu
ruimte Europa vlaggen van Europa online http://vlaggen.jdmedia.nl/
         
tijd de middeleeuwse burcht de burcht ! online http://www.devirtueleklas.eu
tijd de middeleeuwen de middeleeuwen online http://www.devirtueleklas.eu
tijd de trein de trein http://www.devirtueleklas.eu
tijd de zwervende mens de zwervende mens online http://www.devirtueleklas.eu
tijd kruiswoordraadsel over Grieken en Romeinen Grieken en Romeinen online http://users.pandora.be/kabaja
tijd Grieken en Romeinen quiz over Grieken
en Romeinen
online http://users.pandora.be/kabaja
tijdlijn tijdlijn 2000 online http://www.fi.uu.nl
tijd voorhistorische werktuigen voorhistorische
werktuigen !
online http://www.devirtueleklas.eu
          
verkeer gevaarsborden oefenen gevaarsborden online http://www.devirtueleklas.euwww.oefenstof.be
Bonjour 
les enfants
dialogen en oefeningen woordenschat per unitť Bonjour les enfants 6-1 online http://www.kabage.be/ict
Bonjour 
les enfants
oefeningen per unitť Bonjour les enfants 6-2 online http://users.skynet.be/thiran
/rekentaal/rekentaal.htm
VARIA VARIA 5de en 6de lj. let wel: vooral op Eventail gericht! online Kidzz voor coole rakkers
werkwoorden werkwoorden vervoegingen online http://jordan.classy.be
schrijven en begrijpen VARIA OP 1 PAGINA oef. Open Leerhuis online scholengroep Rivierenland
luisteren en begrijpen de familie de familie online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen de kleuren de kleuren online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen dialoogje maken dialoogje maken online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen het tegengestelde het tegengestelde online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen spelletje over lichaamsdelen lichaamsdelen online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen memory over dieren memory omtrent dieren http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen meubels koppelen aan woord meubels online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen tellen tot 16 tellen tot 16 online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen voorzetsels invullen voorzetsels online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen voorzetsels invullen voorzetsels online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen werkwoorden vertalen werkwoorden online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen zinnen ontkennen zinnen ontkennen online http://users.pandora.be/kabaja
schrijven en begrijpen zinnen vertalen zinnen vertalen online http://users.pandora.be/kabajawww.oefenstof.be
varia VARIA alle leerjaren digitale school online digitale schoolwww.oefenstof.be
varia VARIA alle leerjaren Kidzz godsdienst online Kidzz voor coole rakkers
varia wereldgodsdiensten wereldgodsdiensten online http://www.samsam.net
kerstmis kerstversiering maken sterren maken online http://www.fi.uu.nl
varia memoryspel met kersttekeningen kerstmemory online http://www.fi.uu.nl
varia memoryspel met tekeningen rond Pasen PaasMemory online http://www.fi.uu.nlwww.oefenstof.be
varia verschillende leergebieden 6de lj.
stedelijke basisschool Koersel
online stedelijke basisschool Koersel
varia verschillende leergebieden 6de lj.
katholieke basisschool 
Geel
online http://www.kabage.be/ict
varia verschillende leergebieden 6de lj.
basisschool 
De Springplank 1
online De Springplank
varia verschillende leergebieden de virtuele klas:
oef. met paswoord
online de virtuele klas
varia verschillende leergebieden
op 1 webpagina
6de lj.
basisschool 
De Springplank 2
online De Springplank: totaal oefeningen
zesde klas
varia verschillende oefeningen via een klaswebsite 6de lj.
basisschool 
De Springplank 3
online De Springplank
varia   Reken - Taal -Frans - WO online http://users.skynet.be/thiran/
rekentaal
varia oefeningen varia,
volgens leerdomein
open leerhuis:  taal, wiskunde, WO en Frans online scholengroep Rivierenland
varia alle leerjaren digitale school online digitale school
varia   algemene trainingssite online http://jordan.classy.be/
ZOEKMACHINES      
varia zoekmachine Kidzz online Kidzz voor coole rakkers
varia zoekmachine ICT-platform online http://www.ict-platform.be/
varia zoekmachine Meester Sipke online Meester Sipke
varia zoekmachine Davindi online http://www.davindi.nl

 

 


Is er een link die je niet doorverbindt, wil je dit via mail laten weten aan
bart.meyns@basisschooldoornstraat.be ?
Alvast bedankt voor de moeite !